Fråga:

Vilken smältpunkt har Brom?

Svar:

265.9 K

Listor / Grundämnen / Brom / Smältpunkt