Fråga:

Vad har Beryllium för beteckning?

Svar:

Be

Listor / Grundämnen / Beryllium / Beteckning