Fråga:

Vad har Kadmium för beteckning?

Svar:

Cd

Listor / Grundämnen / Kadmium / Beteckning