Fråga:

Vad har Bor för beteckning?

Svar:

B

Listor / Grundämnen / Bor / Beteckning