Fråga:

Vilken densitet har Bor?

Svar:

2.34

Listor / Grundämnen / Bor / Densitet