Fråga:

Vilket atomnummer har Antimon?

Svar:

51

Listor / Grundämnen / Antimon / Atomnummer