Fråga:

Vad har Antimon för beteckning?

Svar:

Sb

Listor / Grundämnen / Antimon / Beteckning