Fråga:

Vilken smältpunkt har Antimon?

Svar:

903.9 K

Listor / Grundämnen / Antimon / Smältpunkt