Fråga:

Vilket atomnummer har Jod?

Svar:

53

Listor / Grundämnen / Jod / Atomnummer