Fråga:

Vad har Jod för beteckning?

Svar:

I

Listor / Grundämnen / Jod / Beteckning