Fråga:

Vilken densitet har Jod?

Svar:

4.93

Listor / Grundämnen / Jod / Densitet