Fråga:

Vilken smältpunkt har Jod?

Svar:

386.7 K

Listor / Grundämnen / Jod / Smältpunkt