Fråga:

Vilket atomnummer har Cesium?

Svar:

55

Listor / Grundämnen / Cesium / Atomnummer