Fråga:

Vad har Cesium för beteckning?

Svar:

Cs

Listor / Grundämnen / Cesium / Beteckning