Fråga:

Vilken densitet har Cesium?

Svar:

1.873

Listor / Grundämnen / Cesium / Densitet