Fråga:

Vad heter Cesium på engelska?

Svar:

Cesium

Listor / Grundämnen / Cesium / Engelska