Fråga:

Vilket atomnummer har Barium?

Svar:

56

Listor / Grundämnen / Barium / Atomnummer