Fråga:

Vilken smältpunkt har Barium?

Svar:

1002 K

Listor / Grundämnen / Barium / Smältpunkt