Fråga:

Vilket atomnummer har Cerium?

Svar:

58

Listor / Grundämnen / Cerium / Atomnummer