Listor / Grundämnen / Kol

Kol

Atomnummer: 6 [Länk]
Atomradie: 91
Atomvikt: 12.011 u
Beteckning: C [Länk]
Densitet: 2.25 (graphite) [Länk]
Elektronkonfiguration: [He]2s²2p² [Länk]
Engelska: Carbon [Länk]
Kokpunkt: 5100 K [Länk]
Smältpunkt: 3820 K [Länk]

Avvikande statistik:
Smältpunkt är högst av alla Grundämnen