Fråga:

Vilket atomnummer har Kol?

Svar:

6

Listor / Grundämnen / Kol / Atomnummer