Fråga:

Vad har Kol för beteckning?

Svar:

C

Listor / Grundämnen / Kol / Beteckning