Fråga:

Vilken kokpunkt har Kol?

Svar:

5100 K

Listor / Grundämnen / Kol / Kokpunkt