Fråga:

Vilken smältpunkt har Kol?

Svar:

3820 K

Listor / Grundämnen / Kol / Smältpunkt