Fråga:

Vilket atomnummer har Europium?

Svar:

63

Listor / Grundämnen / Europium / Atomnummer