Fråga:

Vilken densitet har Europium?

Svar:

5.243

Listor / Grundämnen / Europium / Densitet