Fråga:

Vilken kokpunkt har Europium?

Svar:

1870 K

Listor / Grundämnen / Europium / Kokpunkt