Listor / Grundämnen / Gadolinium

Gadolinium

Atomnummer: 64 [Länk]
Atomradie: 179
Atomvikt: 157.25 u
Beteckning: Gd [Länk]
Densitet: 7.9 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Xe]4f5d¹6s² [Länk]
Engelska: Gadolinium [Länk]
Kokpunkt: 3539 K [Länk]
Smältpunkt: 1586 K [Länk]