Fråga:

Vilket atomnummer har Gadolinium?

Svar:

64

Listor / Grundämnen / Gadolinium / Atomnummer