Fråga:

Vad har Gadolinium för beteckning?

Svar:

Gd

Listor / Grundämnen / Gadolinium / Beteckning