Fråga:

Vilken densitet har Gadolinium?

Svar:

7.9

Listor / Grundämnen / Gadolinium / Densitet