Fråga:

Vilken kokpunkt har Gadolinium?

Svar:

3539 K

Listor / Grundämnen / Gadolinium / Kokpunkt