Fråga:

Vilken smältpunkt har Gadolinium?

Svar:

1586 K

Listor / Grundämnen / Gadolinium / Smältpunkt