Fråga:

Vilket atomnummer har Holmium?

Svar:

67

Listor / Grundämnen / Holmium / Atomnummer