Fråga:

Vad har Holmium för beteckning?

Svar:

Ho

Listor / Grundämnen / Holmium / Beteckning