Fråga:

Vilken densitet har Holmium?

Svar:

8.795

Listor / Grundämnen / Holmium / Densitet