Fråga:

Vilken smältpunkt har Holmium?

Svar:

1747 K

Listor / Grundämnen / Holmium / Smältpunkt