Fråga:

Vad har Erbium för beteckning?

Svar:

Er

Listor / Grundämnen / Erbium / Beteckning