Fråga:

Vilken smältpunkt har Erbium?

Svar:

1802 K

Listor / Grundämnen / Erbium / Smältpunkt