Fråga:

Vilken smältpunkt har Iridium?

Svar:

2683 K

Listor / Grundämnen / Iridium / Smältpunkt