Fråga:

Vilket atomnummer har Guld?

Svar:

79

Listor / Grundämnen / Guld / Atomnummer