Fråga:

Vilken densitet har Guld?

Svar:

19.3

Listor / Grundämnen / Guld / Densitet