Fråga:

Vilken kokpunkt har Guld?

Svar:

3080 K

Listor / Grundämnen / Guld / Kokpunkt