Fråga:

Vilken smältpunkt har Guld?

Svar:

1337.58 K

Listor / Grundämnen / Guld / Smältpunkt