Listor / Grundämnen / Bly

Bly

Atomnummer: 82 [Länk]
Atomradie: 175
Atomvikt: 207.2 u
Beteckning: Pb [Länk]
Densitet: 11.35 [Länk]
Elektronkonfiguration: [Xe]4f¹5d¹6s²6p² [Länk]
Engelska: Lead [Länk]
Kokpunkt: 2013 K [Länk]
Smältpunkt: 600.65 K [Länk]