Fråga:

Vad heter Bly på engelska?

Svar:

Lead

Listor / Grundämnen / Bly / Engelska