Fråga:

Vilken smältpunkt har Bly?

Svar:

600.65 K

Listor / Grundämnen / Bly / Smältpunkt