Fråga:

Vilket atomnummer har Astat?

Svar:

85

Listor / Grundämnen / Astat / Atomnummer