Fråga:

Vad har Astat för beteckning?

Svar:

At

Listor / Grundämnen / Astat / Beteckning