Fråga:

Vilken smältpunkt har Astat?

Svar:

575 K

Listor / Grundämnen / Astat / Smältpunkt